POSLOVNA ZGRADA DECO INŽENJERING

POSLOVNA ZGRADA DECO INŽENJERING

Za kompaniju Deco Inženjering uradili smo klimatizaciju i ventilaciju nove poslovne zgrade u Beogradu, u ulici Sime Lozanića.


Prema zahtevu Investitora, izabran je VRV sistem kompanije Daikin, sa unutrašnjim parapetnim jedinicama. Takođe je izvršena i ventilacija garaže.

Sve novosti